Ngày đăng: 19/04/2023 16:07
Lượt xem: 2577
Thông Báo lịch nghỉ lễ 30/04 và 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 của Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ 7 ngày 29/04/2023 đến hết thứ 4 ngày 03/05/2023. Trong đó ̣( 03 ngày nghỉ chính thức gồm giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng, ngày quốc tế lao động và 02 ngày nghỉ bù do giỗ tổ Hùng Vương (29/4) và ngày chiến thắng  (30/4) rơi vào thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần). 

                                                                                                             Trân trọng!