Sách
895.1 C.103.GI
Cái gian /
DDC 895.1
Tác giả CN Lê Giản
Nhan đề Cái gian / Lê Giản
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2000
Mô tả vật lý 411tr ; 19cm
Từ khóa tự do Tạp văn
Từ khóa tự do Trung Hoa
Tác giả(bs) CN Lê Giản
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.013292
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): PM.043169-71
000 00000nam a2200000 4500
00113323
00211
00413323
00520091106141106.0
008060104s2000 ||||||Viesd
0091 0
020|c35000đ|d4b
039|y20141125125637|zhaonh
041|aVie
082|a895.1|bC.103.GI
100|aLê Giản
245|aCái gian / |cLê Giản
260|aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2000
300|a411tr ; |c19cm
653|aTạp văn
653|aTrung Hoa
700|aLê Giản|eTác giả
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.013292
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): PM.043169-71
890|a4|b3|c0|d0
920|aĐ13292|bM43169-71
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM.043171 Kho Mượn tầng 2 895.1 C.103.GI Sách tiếng Việt 1
2 PM.043170 Kho Mượn tầng 2 895.1 C.103.GI Sách tiếng Việt 2
3 PM.043169 Kho Mượn tầng 2 895.1 C.103.GI Sách tiếng Việt 3
4 PD.013292 Kho Đọc tầng 2 895.1 C.103.GI Sách tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào