Địa chí
ĐC.97 H.561.U
Hương ước thôn Khê Ngoại xã Văn Khê huyện Mê Linh
BBK ĐC.97
Nhan đề Hương ước thôn Khê Ngoại xã Văn Khê huyện Mê Linh
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1942
Mô tả vật lý 28 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hương ước
Từ khóa tự do Mê Linh
Từ khóa tự do Văn Khê
Từ khóa tự do Khê Ngoại
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.001316
000 00000nam a2200000 4500
00121114
00212
00421141
00520060119090110.0
008060119s1942 |||||| sd
0091 0
039|y20141125143043|zhaonh
084|aĐC.97|bH.561.U
245|aHương ước thôn Khê Ngoại xã Văn Khê huyện Mê Linh
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1942
300|a28 Tr. ; |c30 cm.
653|aHương ước
653|aMê Linh
653|aVăn Khê
653|aKhê Ngoại
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.001316
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1818|cĐCS1818
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.001316 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1