Địa chí
ĐC.97 H.561.U
Hương ước thôn Long Trì xã Đạo Tú huyện Tam Dương
BBK ĐC.97
Nhan đề Hương ước thôn Long Trì xã Đạo Tú huyện Tam Dương
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], kn
Mô tả vật lý 4 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Hương ước
Từ khóa tự do Tam Dương
Từ khóa tự do Đạo Tú
Từ khóa tự do Long Trì
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.001104
000 00000nam a2200000 4500
00121160
00212
00421187
005201611220942
008060119sknuu |||||| sd
0091 0
039|a20161122094158|bnhuquynh|y20141125143056|zhaonh
084|aĐC.97|bH.561.U
245|aHương ước thôn Long Trì xã Đạo Tú huyện Tam Dương
260|a[kđ] : |b[knxb], |ckn
300|a4 Tr. ; |c30 cm.
653|aHương ước
653|aTam Dương
653|aĐạo Tú
653|aLong Trì
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.001104
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/huonguoc/dct.1104/1104 - 0001.jpg
890|a1|b0|c2|d0
920|aĐCS1864|cĐCS1864
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.001104 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1