Sách
Vie TH.121.T
Thần tích thần sắc làng Di Nậu tổng Miêu Chuế huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên
BBK VieĐC.97
Nhan đề Thần tích thần sắc làng Di Nậu tổng Miêu Chuế huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản H. : [Kđ], 1938
Mô tả vật lý 7tr. ; 27cm
Phụ chú Viện Thông tin Khoa học Xã hội
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Tam Dương
Từ khóa tự do Di Nậu-Thần sắc
Từ khóa tự do Miêu Chuế
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000739
000 00000aam a2200000 4500
00129375
00211
00430613
00520080306090323.0
008080306s1938 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125162525|zhaonh
041|aVie
084|aVie|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích thần sắc làng Di Nậu tổng Miêu Chuế huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên
260|aH. : |b[Kđ], |c1938
300|a7tr. ; |c27cm
500|aViện Thông tin Khoa học Xã hội
653|aThần tích
653|aVĩnh Yên
653|aTam Dương
653|aDi Nậu|aThần sắc
653|aMiêu Chuế
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000739
890|a1|b0|c1|d0
910|bHoàng Thanh Bình
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000739 Kho Địa Chí tầng 2 Sách tiếng Việt 1
  1 of 1