Sách
779.095 973 1 M.458.NGH
1000 hình ảnh Hà Nội - Việt Nam xưa /
DDC 779.095 973 1
Tác giả CN Nguyễn Khắc Cần
Nhan đề 1000 hình ảnh Hà Nội - Việt Nam xưa / Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc Diệp
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2010
Mô tả vật lý 391tr. ; 20cm
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Ảnh
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): PD.024653
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): PM.031442-3
000 00000aam a2200000 4500
00132790
00211
00434045
00520110117110120.0
008110114s2010 ||||||Viesd
0091 0
039|y20141125171110|zhaonh
041|aVie
082|a779.095 973 1|bM.458.NGH
100|aNguyễn Khắc Cần
245|a1000 hình ảnh Hà Nội - Việt Nam xưa / |cNguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc Diệp
260|aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2010
300|a391tr. ; |c20cm
653|aHà Nội
653|aẢnh
653|aNghệ thuật
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): PD.024653
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): PM.031442-3
890|a3|b1|c0|d0
910|aBùi Thị Liên|bBùi Thị Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PD.024653 Kho Đọc tầng 2 779.095 973 1 M.458.NGH Sách tiếng Việt 1
2 PM.031442 Kho Mượn tầng 2 779.095 973 1 M.458.NGH Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:31-07-2019
3 PM.031443 Kho Mượn tầng 2 779.095 973 1 M.458.NGH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào