Địa chí
ĐC.97 TH.121.T
Thần tích-thần sắc xã Yên Cát tổng Thượng Trưng phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích-thần sắc xã Yên Cát tổng Thượng Trưng phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb]
Mô tả vật lý 8 Tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành hoàng
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Thượng Trưng
Từ khóa tự do Yên Cát
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000969
000 00000nam a2200000 4500
00133800
00212
00435059
005201607060853
008111003s |||||| sd
0091 0
039|a20160706085350|bhuonggiang|y20141125172148|zhaonh
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích-thần sắc xã Yên Cát tổng Thượng Trưng phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
260|a[kđ] : |b[knxb]
300|a8 Tr. ; |c30 cm.
653|aThần tích
653|aThành hoàng
653|aVĩnh Tường
653|aThượng Trưng
653|aYên Cát
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000969
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000969/969 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS2147|cĐCS2147
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000969 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1