Địa chí
ĐC.912
Thần tích - thần sắc làng Mộ Chu Hạ huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
BBK ĐC.912
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích - thần sắc làng Mộ Chu Hạ huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 61tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành Hoàng
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Bạch Hạc
Từ khóa tự do Mộ Chu Hạ
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000901
000 00000nam a2200000 4500
00133816
00212
00435075
005201610041036
008111003s1938 |||||| sd
0091 0
039|a20161004103613|bhuonggiang|y20141125172158|zhaonh
084|aĐC.912
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích - thần sắc làng Mộ Chu Hạ huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1938
300|a61tr. ; |c30 cm.
653|aThần tích
653|aThành Hoàng
653|aVĩnh Yên
653|aVĩnh Tường
653|aBạch Hạc
653|aMộ Chu Hạ
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000901
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000901/901 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1919|cĐCS1919
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000901 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1