Địa chí
ĐC.912
Thần tích - thần sắc làng Hồi Cương tổng Kiên Cương phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
BBK ĐC.912
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích - thần sắc làng Hồi Cương tổng Kiên Cương phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb]
Mô tả vật lý 4tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành Hoàng
Từ khóa tự do Vĩnh Yên
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Kiên Cương
Từ khóa tự do Hồi Cương
Từ khóa tự do Thượng Chưng
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000903
000 00000nam a2200000 4500
00133819
00212
00435078
005201609221604
008111003s |||||| sd
0091 0
039|a20160922160359|bhuonggiang|y20141125172158|zhaonh
084|aĐC.912
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích - thần sắc làng Hồi Cương tổng Kiên Cương phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
260|a[kđ] : |b[knxb]
300|a4tr. ; |c30 cm.
653|aThần tích
653|aThành Hoàng
653|aVĩnh Yên
653|aVĩnh Tường
653|aKiên Cương
653|aHồi Cương
653|aThượng Chưng
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000903
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000903/903 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS1919|cĐCS1919
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000903 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1