Sách
153.6 L.104.TH
Làm thế nào để trở thành người tài giỏi giao tiếp /
DDC 153.6
Nhan đề Làm thế nào để trở thành người tài giỏi giao tiếp / Mênh Mông b.s.
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2015
Mô tả vật lý 275tr. ; 21cm
Tùng thư Sống đẹp
Tóm tắt Trình bày một số kiến thức cơ bản về các kỹ năng trong giao tiếp. Hướng dẫn nghệ thuật giao tiếp trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng sự, cấp trên, cấp dưới, khách hàng, gia đình... nhằm giúp sự nghiệp tiến triển và có được cuộc sống hạnh phúc
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201000687
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202000987-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143813
00211
0041AFA18E9-C0D9-4FED-BD66-30003E6EB5A5
005201509081406
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c69000
039|a20150908140738|bhongnhung|c20150908140010|dhongnhung|y20150908084504|zhongnhung
082 |a153.6|bL.104.TH
245 |aLàm thế nào để trở thành người tài giỏi giao tiếp / |c Mênh Mông b.s.
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2015
300 |a275tr. ; |c21cm
490 |aSống đẹp
520 |aTrình bày một số kiến thức cơ bản về các kỹ năng trong giao tiếp. Hướng dẫn nghệ thuật giao tiếp trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng sự, cấp trên, cấp dưới, khách hàng, gia đình... nhằm giúp sự nghiệp tiến triển và có được cuộc sống hạnh phúc
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aGiao tiếp
653 |aBí quyết thành công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201000687
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202000987-8
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000687 Kho Đọc tầng 2 153.6 L.104.TH Sách tiếng Việt 1
2 202000987 Kho Mượn tầng 2 153.6 L.104.TH Sách tiếng Việt 2
3 202000988 Kho Mượn tầng 2 153.6 L.104.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào