Sách
646.7 H.107.TR
Hành trang đời người /
DDC 646.7
Tác giả CN Bùi Hữu Giao
Nhan đề Hành trang đời người / Bùi Hữu Giao
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 337tr. ; 21cm
Tóm tắt Nội dung những "hành trang" cần thiết cho một thanh niên khi bước vào đời: Sức khoẻ, ý chí, học tập, đạo đức và chọn nghề, học nghề. Kinh nghiệm sống của bản thân tác giả. Các phụ lục và các bảng số liệu về dinh dưỡng
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Từ khóa tự do Kiến thức xã hội
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201000777
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202001071-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147435
00211
004C7F61C34-EE2C-4ABE-A3E1-AED6C4F61D9F
005201603170922
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160317092303|zhongnhung
082 |a646.7|bH.107.TR
100 |aBùi Hữu Giao
245 |aHành trang đời người / |cBùi Hữu Giao
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |c2014
300 |a337tr. ; |c21cm
520 |aNội dung những "hành trang" cần thiết cho một thanh niên khi bước vào đời: Sức khoẻ, ý chí, học tập, đạo đức và chọn nghề, học nghề. Kinh nghiệm sống của bản thân tác giả. Các phụ lục và các bảng số liệu về dinh dưỡng
653 |aKĩ năng sống
653 |aKiến thức xã hội
653 |aGiáo dục
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201000777
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202001071-2
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000777 Kho Đọc tầng 2 646.7 H.107.TR Sách tiếng Việt 1
2 202001071 Kho Mượn tầng 2 646.7 H.107.TR Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:02-09-2019
3 202001072 Kho Mượn tầng 2 646.7 H.107.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào