Sách
895.1 Đ.103.PH
Hoàng Thúc /
DDC 895.1
Tác giả CN Đại Phong Quát Quá
Nhan đề Hoàng Thúc / Đại Phong Quát Quá; Tiểu Lâm dịch
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2015
Mô tả vật lý 516tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(2): 201000814-5
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(3): 202001143-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147515
00211
004C7582DA3-F971-475D-BF07-6A8A4433C81E
005201604011425
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c138000
039|y20160401142446|zlethietmay
082 |a895.1|bĐ.103.PH
100 |aĐại Phong Quát Quá
245 |aHoàng Thúc / |cĐại Phong Quát Quá; Tiểu Lâm dịch
260 |aH. : |bVăn học, |c2015
300 |a516tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(2): 201000814-5
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(3): 202001143-5
890|a5|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201000814 Kho Đọc tầng 2 895.1 Đ.103.PH Sách tiếng Việt 1
2 201000815 Kho Đọc tầng 2 895.1 Đ.103.PH Sách tiếng Việt 2
3 202001143 Kho Mượn tầng 2 895.1 Đ.103.PH Sách tiếng Việt 3
4 202001144 Kho Mượn tầng 2 895.1 Đ.103.PH Sách tiếng Việt 4
5 202001145 Kho Mượn tầng 2 895.1 Đ.103.PH Sách tiếng Việt 5 Hạn trả:26-03-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào