Sách
ĐC. 45 C. 460. S
Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải năm 2000.
DDC ĐC. 45
Tác giả CN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nhan đề Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải năm 2000. Tập 1
Thông tin xuất bản 2001
Mô tả vật lý 6tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Giao thông vận tải
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ DCT. 001886
000 00000nam#a2200000ui#4500
00155872
00211
004ECE97BA8-CB34-4DBF-BC85-FFB811C9FD66
005201808031514
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20180803151440|zbinhtv
082 |aĐC. 45|bC. 460. S
100 |aBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
245 |aCơ sở hạ tầng giao thông vận tải năm 2000. |nTập 1
260 |c2001
300 |a6tr. ; |c27cm
653 |aGiao thông vận tải
653 |aViệt Nam
852 |aThư Viện Tỉnh Vĩnh Phúc
852|jDCT. 001886
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào