Sách
664 H.561.D
Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản nhãn, vải
DDC 664
Nhan đề Hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản nhãn, vải
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2017
Mô tả vật lý 127tr. ; 21cm
Tóm tắt Tổng quan về nhãn, vải, quy trình công nghệ sơ chế, bảo quản,hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế bảo quản quả nhãn
Từ khóa tự do Sơ chế
Từ khóa tự do Nhãn
Từ khóa tự do Thiết bị
Từ khóa tự do Cây vải
Từ khóa tự do Công nghệ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002477
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003471-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156548
00211
0049487F192-CA0A-40C5-B52D-10B490F45C8E
005201901080755
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190108075517|zhongnhung
082 |a664|bH.561.D
245 |aHướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế, bảo quản nhãn, vải
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2017
300 |a127tr. ; |c21cm
520 |aTổng quan về nhãn, vải, quy trình công nghệ sơ chế, bảo quản,hướng dẫn công nghệ và sử dụng thiết bị sơ chế bảo quản quả nhãn
653 |aSơ chế
653 |aNhãn
653 |aThiết bị
653 |aCây vải
653 |aCông nghệ
654 |aBảo quản
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002477
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003471-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002477 Kho Đọc tầng 2 664 H.561.D Sách tiếng Việt 1
2 202003471 Kho Mượn tầng 2 664 H.561.D Sách tiếng Việt 2
3 202003472 Kho Mượn tầng 2 664 H.561.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào