Sách
294.3 TH.126.C
Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới.
DDC 294.3
Tác giả CN Thích Nhất Hạnh
Nhan đề Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare T1, Cẩm nang hạnh phúc /
Nhan đề khác Happy teacher change the world
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, 2018
Mô tả vật lý 314tr. ; 24cm
Tóm tắt Chia sẻ, cung cấp những phương pháp hướng dẫn cụ thể và thực tế để chúng ta có thể bắt đầu, xây dựng, đào sâu và duy trì việc thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày; tìm hiểu những cách thức áp dụng, nuôi dưỡng chánh niệm cho học sinh trong lớp học, trong nhà trường phổ thông và đại học; những ý kiến và phản hồi của các giáo viên đã thực tập pháp môn Làng Mai và từ đó có một đời sống tích cực
Từ khóa tự do Giáo lí
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Đạo phật
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002525
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003574-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156751
00211
0047CB4510C-29CB-45C4-BC13-BDEEC3AB13AB
005201902261405
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c109000
039|y20190226140527|zlethietmay
082 |a294.3|bTH.126.C
100 |aThích Nhất Hạnh
245 |aThầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. |nT1, |pCẩm nang hạnh phúc / |cThích Nhất Hạnh, Katherine Weare
246 |aHappy teacher change the world
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội ; Công ty Sách Thái Hà, |c2018
300 |a314tr. ; |c24cm
520 |aChia sẻ, cung cấp những phương pháp hướng dẫn cụ thể và thực tế để chúng ta có thể bắt đầu, xây dựng, đào sâu và duy trì việc thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày; tìm hiểu những cách thức áp dụng, nuôi dưỡng chánh niệm cho học sinh trong lớp học, trong nhà trường phổ thông và đại học; những ý kiến và phản hồi của các giáo viên đã thực tập pháp môn Làng Mai và từ đó có một đời sống tích cực
653 |aGiáo lí
653 |aGiảng dạy
653 |aĐạo phật
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002525
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003574-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002525 Kho Đọc tầng 2 294.3 TH.126.C Sách tiếng Việt 1
2 202003574 Kho Mượn tầng 2 294.3 TH.126.C Sách tiếng Việt 2
3 202003575 Kho Mượn tầng 2 294.3 TH.126.C Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào