Sách
153.6 X.311.L
Xin lỗi sao cho đúng :
DDC 153.6
Tác giả CN Chapman, Gary
Nhan đề Xin lỗi sao cho đúng : Cư xử đúng mực với những người bạn yêu thương / Gary Chapman, Jennifer Thomas; Nguyễn Tư Thắng dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 198tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức về nghệ thuật xin lỗi, cách ứng xử, giao tiếp đúng mực với những người yêu thương,...
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Ứng xử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002539
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003515-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156753
00211
004E15B041A-373A-47FB-8D1F-C9664A3A1ECD
005201902261508
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c70000
039|y20190226150804|zlethietmay
082 |a153.6|bX.311.L
100 |aChapman, Gary
245 |aXin lỗi sao cho đúng : |bCư xử đúng mực với những người bạn yêu thương / |cGary Chapman, Jennifer Thomas; Nguyễn Tư Thắng dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2017
300 |a198tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách cung cấp những kiến thức về nghệ thuật xin lỗi, cách ứng xử, giao tiếp đúng mực với những người yêu thương,...
653 |aGiao tiếp
653 |aỨng xử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002539
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003515-6
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002539 Kho Đọc tầng 2 153.6 X.311.L Sách tiếng Việt 1
2 202003515 Kho Mượn tầng 2 153.6 X.311.L Sách tiếng Việt 2
3 202003516 Kho Mượn tầng 2 153.6 X.311.L Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:10-06-2019
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào