Sách
658.4 QU.105.L
Quản lý dự án thành công /
DDC 658.4
Tác giả CN L.Young, Trevor
Nhan đề Quản lý dự án thành công / Trevor L.Young; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch
Nhan đề khác Successful project management
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 215tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Dự án
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002540
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003517-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156754
00211
004668A383C-7782-4D8D-B90D-6721537A7D34
005201902261522
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c89000
039|y20190226152209|zlethietmay
082 |a658.4|bQU.105.L
100 |aL.Young, Trevor
245 |aQuản lý dự án thành công / |cTrevor L.Young; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch
246 |aSuccessful project management
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a215tr. ; |c21cm
653 |aThành công
653 |aQuản lý kinh tế
653 |aDự án
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002540
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003517-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002540 Kho Đọc tầng 2 658.4 QU.105.L Sách tiếng Việt 1
2 202003517 Kho Mượn tầng 2 658.4 QU.105.L Sách tiếng Việt 2
3 202003518 Kho Mượn tầng 2 658.4 QU.105.L Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào