Sách
895.1 TH.305.H
Thiên khanh ưng liệp :
DDC 895.1
Tác giả CN Thiên Hạ Bá Xướng
Nhan đề Thiên khanh ưng liệp : Kỳ án hang trời / Thiên Hạ Bá Xướng; Losedow dịch
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 432tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Trung Quốc
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002541
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003511-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156755
00211
004ADBE60A7-14CA-48D6-9AFF-D9E6389C62FD
005201902261529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|y20190226152849|zlethietmay
082 |a895.1|bTH.305.H
100 |aThiên Hạ Bá Xướng
245 |aThiên khanh ưng liệp : |bKỳ án hang trời / |cThiên Hạ Bá Xướng; Losedow dịch
260 |aH. : |bVăn học, |c2018
300 |a432tr. ; |c21cm
651 |aTrung Quốc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002541
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003511-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002541 Kho Đọc tầng 2 895.1 TH.305.H Sách tiếng Việt 1
2 202003511 Kho Mượn tầng 2 895.1 TH.305.H Sách tiếng Việt 2
3 202003512 Kho Mượn tầng 2 895.1 TH.305.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào