Sách
895.922802 J=200.S
Jesse cười /
DDC 895.922802
Tác giả CN Peterson, Jesse
Nhan đề Jesse cười / Jesse Peterson
Thông tin xuất bản TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 332tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Truyện cười
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002542
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202003602
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156756
00211
004A65A58C2-86FE-4E0B-BF16-D0983C183C48
005201902261533
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c95000
039|y20190226153309|zlethietmay
082 |a895.922802|bJ=200.S
100 |aPeterson, Jesse
245 |aJesse cười / |cJesse Peterson
260 |aTP.Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2018
300 |a332tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTruyện cười
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002542
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202003602
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002542 Kho Đọc tầng 2 895.922802 J=200.S Sách tiếng Việt 1
2 202003602 Kho Mượn tầng 2 895.922802 J=200.S Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào