Sách
632 K.600.TH
Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng /
DDC 632
Tác giả CN Hồ Thị Nhung
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng / Hồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thanh
Thông tin xuất bản Vinh : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp kiến thức về bệnh hại cây trồng có nguồn gốc từ đất và biện pháp phòng trừ. Giới thiệu về nấm đối kháng Trichoderma, kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng và biện pháp sử dụng chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng
Từ khóa tự do Phòng trị bệnh
Từ khóa tự do Chế phẩm sinh học
Từ khóa tự do Trichoderma
Từ khóa tự do Bệnh hại cây trồng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002649
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003790-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156927
00211
004C06F58D6-C18E-431C-8AD2-FA8B8E7B7B6D
005201903280845
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328084548|zhongnhung
082 |a632|bK.600.TH
100 |aHồ Thị Nhung
245 |aKỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học từ nấm đối kháng Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng / |cHồ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thanh
260 |aVinh : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a199tr. ; |c21cm
520 |aCung cấp kiến thức về bệnh hại cây trồng có nguồn gốc từ đất và biện pháp phòng trừ. Giới thiệu về nấm đối kháng Trichoderma, kỹ thuật sản xuất chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng và biện pháp sử dụng chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng
653 |aPhòng trị bệnh
653 |aChế phẩm sinh học
653 |aTrichoderma
653 |aBệnh hại cây trồng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002649
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003790-1
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002649 Kho Đọc tầng 2 632 K.600.TH Sách tiếng Việt 1
2 202003790 Kho Mượn tầng 2 632 K.600.TH Sách tiếng Việt 2
3 202003791 Kho Mượn tầng 2 632 K.600.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào