Sách
331.09597 QU.527.T
Quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam :
DDC 331.09597
Tác giả CN Vũ Quang Thọ
Nhan đề Quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam : Sách tham khảo / Vũ Quang Thọ
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 370tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến cơ sở khoa học về quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động. Hiện trạng việc thực thi quyền tự do liên kết. Dự báo, thời cơ, thách thức và một số giải pháp về mô hình quyền tự do liên kết,...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Từ khóa tự do Quyền tự do liên kết
Từ khóa tự do Thiết chế đại diện
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002632
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003757-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156938
00211
0042C5F8B32-46B2-4679-80B6-A2D0400D13DF
005201903280948
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328094828|zlethietmay
082 |a331.09597|bQU.527.T
100 |aVũ Quang Thọ
245 |aQuyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam : |bSách tham khảo / |cVũ Quang Thọ
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a370tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách đề cập đến cơ sở khoa học về quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động. Hiện trạng việc thực thi quyền tự do liên kết. Dự báo, thời cơ, thách thức và một số giải pháp về mô hình quyền tự do liên kết,...
651 |aViệt Nam
653 |aQuan hệ lao động
653 |aQuyền tự do liên kết
653 |aThiết chế đại diện
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002632
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003757-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002632 Kho Đọc tầng 2 331.09597 QU.527.T Sách tiếng Việt 1
2 202003757 Kho Mượn tầng 2 331.09597 QU.527.T Sách tiếng Việt 2
3 202003758 Kho Mượn tầng 2 331.09597 QU.527.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào