Sách
338.9597 V.103.TR
Vai trò của logistics với phát triển kinh tế đất nước /
DDC 338.9597
Tác giả CN Dương Thị Tình
Nhan đề Vai trò của logistics với phát triển kinh tế đất nước / Dương Thị Tình, Lê Công Hội, Đỗ Thị Kim Dung
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2017
Mô tả vật lý 526tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Logistics
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Vai trò
Từ khóa tự do Phát triển
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002636
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003764-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156947
00211
004AABAFA47-DB9C-4B76-A9E0-6B0CD9347777
005201903281017
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190328101730|zlethietmay
082 |a338.9597|bV.103.TR
100 |aDương Thị Tình
245 |aVai trò của logistics với phát triển kinh tế đất nước / |cDương Thị Tình, Lê Công Hội, Đỗ Thị Kim Dung
260 |aThái Nguyên : |bĐại học Thái Nguyên, |c2017
300 |a526tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aLogistics
653 |aKinh tế
653 |aVai trò
653 |aPhát triển
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002636
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003764-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002636 Kho Đọc tầng 2 338.9597 V.103.TR Sách tiếng Việt 1
2 202003764 Kho Mượn tầng 2 338.9597 V.103.TR Sách tiếng Việt 2
3 202003765 Kho Mượn tầng 2 338.9597 V.103.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào