Sách
631.5 N.455.NGH
Nông nghiệp hữu cơ xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu /
DDC 631.5
Tác giả CN Phạm S
Nhan đề Nông nghiệp hữu cơ xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu / Phạm S
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 372tr. ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0 và nông nghiệp hữu cơ,...
Tên vùng địa lý Thế giới
Từ khóa tự do Nông sản
Từ khóa tự do Nông nghiệp hữu cơ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002637
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003766-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156950
00211
0041DD8E6D6-E9C0-46B2-BBC4-7BFF86E331C5
005201903281030
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328103010|zlethietmay
082 |a631.5|bN.455.NGH
100 |aPhạm S
245 |aNông nghiệp hữu cơ xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu / |cPhạm S
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2018
300 |a372tr. ; |c21cm
520 |aCung cấp những kiến thức về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0 và nông nghiệp hữu cơ,...
651 |aThế giới
653 |aNông sản
653 |aNông nghiệp hữu cơ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002637
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003766-7
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002637 Kho Đọc tầng 2 631.5 N.455.NGH Sách tiếng Việt 1
2 202003766 Kho Mượn tầng 2 631.5 N.455.NGH Sách tiếng Việt 2
3 202003767 Kho Mượn tầng 2 631.5 N.455.NGH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào