Sách
331.809597 Đ.452M
Đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế /
DDC 331.809597
Tác giả CN Hoàng Thị Thanh Dung
Nhan đề Đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế / Hoàng Thị Thanh Dung
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 320tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến đổi mới và tổ chức hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh,...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Hoạt động
Từ khóa tự do Công đoàn
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002639
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003770-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156952
00211
004BA3CC4B7-5043-4EC0-88DF-0FA2A1E994C4
005201903281046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328104639|zlethietmay
082 |a331.809597|bĐ.452M
100 |aHoàng Thị Thanh Dung
245 |a Đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế / |cHoàng Thị Thanh Dung
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a320tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách đề cập đến đổi mới và tổ chức hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh,...
651 |aViệt Nam
653 |aĐổi mới
653 |aHoạt động
653 |aCông đoàn
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002639
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003770-1
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002639 Kho Đọc tầng 2 331.809597 Đ.452M Sách tiếng Việt 1
2 202003770 Kho Mượn tầng 2 331.809597 Đ.452M Sách tiếng Việt 2
3 202003771 Kho Mượn tầng 2 331.809597 Đ.452M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào