Sách
363.739 X.550.L
Xử lý ô nhiễm, suy thoái đất, sạt lở bờ sông, bờ biển /
DDC 363.739
Tác giả CN Lê Huy Bá
Nhan đề Xử lý ô nhiễm, suy thoái đất, sạt lở bờ sông, bờ biển / Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Ngọc Hùng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 571tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến vấn đề đất - nước ô nhiễm dầu, vi sinh, chất thải hữu cơ công nghiệp, phóng xạ, kim loại nặng,...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Bờ sông
Từ khóa tự do Ô nhiễm đất
Từ khóa tự do Sạt lở
Từ khóa tự do Xử lý
Từ khóa tự do Bờ biển
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002640
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003772-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156955
00211
004352D4CC5-D6B4-4E5F-B32A-0697F0A117FD
005201903281338
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328133852|zlethietmay
082 |a363.739|bX.550.L
100 |aLê Huy Bá
245 |aXử lý ô nhiễm, suy thoái đất, sạt lở bờ sông, bờ biển / |cLê Huy Bá, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Ngọc Hùng
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2018
300 |a571tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách đề cập đến vấn đề đất - nước ô nhiễm dầu, vi sinh, chất thải hữu cơ công nghiệp, phóng xạ, kim loại nặng,...
651 |aViệt Nam
653 |aBờ sông
653 |aÔ nhiễm đất
653 |aSạt lở
653 |aXử lý
653 |aBờ biển
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002640
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003772-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002640 Kho Đọc tầng 2 363.739 X.550.L Sách tiếng Việt 1
2 202003772 Kho Mượn tầng 2 363.739 X.550.L Sách tiếng Việt 2
3 202003773 Kho Mượn tầng 2 363.739 X.550.L Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào