Sách
338.9597 T.550.T
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển :
DDC 338.9597
Tác giả CN Phạm Ngọc Anh
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển : Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 360tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển,...
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Hội nhập
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002641
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003774-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156957
00211
004F0B0ED8B-FB2B-4DF9-BECE-F1F8578B06C7
005201903281347
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328134806|zlethietmay
082 |a338.9597|bT.550.T
100 |aPhạm Ngọc Anh
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển : |bSách chuyên khảo / |cPhạm Ngọc Anh
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a360tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển,...
653 |aSách chuyên khảo
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aĐổi mới
653 |aPhát triển
653 |aHội nhập
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002641
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003774-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002641 Kho Đọc tầng 2 338.9597 T.550.T Sách tiếng Việt 1
2 202003774 Kho Mượn tầng 2 338.9597 T.550.T Sách tiếng Việt 2
3 202003775 Kho Mượn tầng 2 338.9597 T.550.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào