Sách
306.8509597 S.550.G
Sự gắn kết trong gia đình công nhân khu công nghiệp hiện nay /
DDC 306.8509597
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Thắng
Nhan đề Sự gắn kết trong gia đình công nhân khu công nghiệp hiện nay / Nguyễn Mạnh Thắng
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 180tr. ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về sự gắn kết gia đình công nhân, làm rõ khái niệm gia đình công nhân, mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu - xã hội,...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Khu công nghiệp
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Công nhân
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002642
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003776-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156958
00211
00431702EC1-0691-4AC6-BA8E-0E8F3384A01D
005201903281356
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328135625|zlethietmay
082 |a306.8509597|bS.550.G
100 |aNguyễn Mạnh Thắng
245 |aSự gắn kết trong gia đình công nhân khu công nghiệp hiện nay / |cNguyễn Mạnh Thắng
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a180tr. ; |c21cm
520 |aCuốn sách phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về sự gắn kết gia đình công nhân, làm rõ khái niệm gia đình công nhân, mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu - xã hội,...
651 |aViệt Nam
653 |aKhu công nghiệp
653 |aGia đình
653 |aCông nhân
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002642
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003776-7
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002642 Kho Đọc tầng 2 306.8509597 S.550.G Sách tiếng Việt 1
2 202003776 Kho Mượn tầng 2 306.8509597 S.550.G Sách tiếng Việt 2
3 202003777 Kho Mượn tầng 2 306.8509597 S.550.G Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào