Sách
338.9597 S.312.K
Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam :
DDC 338.9597
Tác giả CN Vũ Minh Tiến
Nhan đề Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Minh Tiến
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 324tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Từ khóa tự do Lao động yếu thế
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002643
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003778-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156959
00211
0043998801F-4CE0-4EB5-9AD6-2A87780BB8AA
005201903281401
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328140151|zlethietmay
082 |a338.9597|bS.312.K
100 |aVũ Minh Tiến
245 |aSinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cVũ Minh Tiến
260 |aH. : |bLao động, |c2018
300 |a324tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aSách chuyên khảo
653 |aPhát triển bền vững
653 |aLao động yếu thế
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002643
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003778-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002643 Kho Đọc tầng 2 338.9597 S.312.K Sách tiếng Việt 1
2 202003778 Kho Mượn tầng 2 338.9597 S.312.K Sách tiếng Việt 2
3 202003779 Kho Mượn tầng 2 338.9597 S.312.K Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào