Sách
895.9221 TH.250.L
Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam /
DDC 895.9221
Tác giả CN Nguyễn Đức Mậu
Nhan đề Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam / Nguyễn Đức Mậu
Thông tin xuất bản Vinh : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Thể loại hát nói
Từ khóa tự do Văn học
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002728
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003855-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00156960
00211
004B22C6BD8-83B4-45DC-AFA4-98E31F1279F3
005201903281528
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190328152835|zlethietmay
082 |a895.9221|bTH.250.L
100 |aNguyễn Đức Mậu
245 |aThể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học Việt Nam / |cNguyễn Đức Mậu
260 |aVinh : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a399tr. ; |c24cm
651 |aViệt Nam
653 |aThể loại hát nói
653 |aVăn học
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002728
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003855-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002728 Kho Đọc tầng 2 895.9221 TH.250.L Sách tiếng Việt 1
2 202003855 Kho Mượn tầng 2 895.9221 TH.250.L Sách tiếng Việt 2
3 202003856 Kho Mượn tầng 2 895.9221 TH.250.L Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào