Bài trích
ĐC. 446
Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Vĩnh Phúc :
DDC ĐC. 446
Tác giả CN HOÀNG LƯƠNG
Nhan đề Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Vĩnh Phúc : Vì đâu nên nỗi? / HOÀNG LƯƠNG
Mô tả vật lý Tr. 13
Tóm tắt Làm việc với phóng viên Văn Hóa, Phó chủ tịch xã Trung Mỹ - ông Lưu Văn Thành cho biết: Theo văn bản số 2622/ SXD- QHKT của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc gửi UBND tỉnh thì vị trí được chọn là khu vực mỏ đá Vinh Quang thuộc thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ với hiện trạng cơ bản là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích khoảng 28 ha. Nhưng ngay từ đầu dự án này chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Ông Nguyễn Văn Ca, thôn Trung Mầu cho biết: “Theo quy hoạch, nhà máy xử lý rác thải tại xã Trung Mỹ sẽ xử lý rác thải cho 4 địa phương với công suất xử lý 400 tấn/ngày thì lượng rác đổ về nơi đây là vô cùng khủng khiếp". Theo ông Lưu Văn Thành, “hiện nay sự phản đối của bà con trong xã, chủ yếu là hai thôn Gia Khau và Trung Mầu ngày càng ở mức độ cao hơn. Bà con đã lắp kẻng ở trong làng, cắt cử người thay phiên nhau trông coi tại khu vực mỏ đá Vinh Quang, sẵn sàng báo cho người dân tập trung đông người khi có sự xuất hiện của cán bộ chính quyền các cấp hay nhà đầu tư...". Vẫn biết nhu cầu xây dựng nhà máy xử lý rác thải của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng bức thiết, chủ trương của UBND tỉnh là đúng, nhất là trong thời điểm Vĩnh Phúc đang ngày càng phát triển như hiện nay. Tuy nhiên theo những gì PV trực tiếp khảo sát cũng như lắng nghe trực tiếp từ người dân, tỉnh Vĩnh Phúc cũng cần quan tâm tới phong tục tập quán sinh sống, sản xuất của người dân, để có những phương án, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.
Nguồn trích Văn hóa- Số: 3280 Ngày: 17/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157236
00222
00496358FC9-D7EA-4789-AEC0-F352AA76F2A0
005201910251432
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191025143528|bbinhtv|c20190924101530|dbinhtv|y20190719153232|zthanhhuyen
082 |aĐC. 446
100 |aHOÀNG LƯƠNG
245 |aDự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Vĩnh Phúc : |bVì đâu nên nỗi? / |cHOÀNG LƯƠNG
300 |aTr. 13
520 |aLàm việc với phóng viên Văn Hóa, Phó chủ tịch xã Trung Mỹ - ông Lưu Văn Thành cho biết: Theo văn bản số 2622/ SXD- QHKT của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc gửi UBND tỉnh thì vị trí được chọn là khu vực mỏ đá Vinh Quang thuộc thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ với hiện trạng cơ bản là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích khoảng 28 ha. Nhưng ngay từ đầu dự án này chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Ông Nguyễn Văn Ca, thôn Trung Mầu cho biết: “Theo quy hoạch, nhà máy xử lý rác thải tại xã Trung Mỹ sẽ xử lý rác thải cho 4 địa phương với công suất xử lý 400 tấn/ngày thì lượng rác đổ về nơi đây là vô cùng khủng khiếp". Theo ông Lưu Văn Thành, “hiện nay sự phản đối của bà con trong xã, chủ yếu là hai thôn Gia Khau và Trung Mầu ngày càng ở mức độ cao hơn. Bà con đã lắp kẻng ở trong làng, cắt cử người thay phiên nhau trông coi tại khu vực mỏ đá Vinh Quang, sẵn sàng báo cho người dân tập trung đông người khi có sự xuất hiện của cán bộ chính quyền các cấp hay nhà đầu tư...". Vẫn biết nhu cầu xây dựng nhà máy xử lý rác thải của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng bức thiết, chủ trương của UBND tỉnh là đúng, nhất là trong thời điểm Vĩnh Phúc đang ngày càng phát triển như hiện nay. Tuy nhiên theo những gì PV trực tiếp khảo sát cũng như lắng nghe trực tiếp từ người dân, tỉnh Vĩnh Phúc cũng cần quan tâm tới phong tục tập quán sinh sống, sản xuất của người dân, để có những phương án, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.
773 |tVăn hóa|i3280|d17/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào