Bài trích
ĐC. 15
Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ 3 /
DDC ĐC. 15
Tác giả CN TTXVN
Nhan đề Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ 3 / TTVN
Mô tả vật lý Tr. 2
Tóm tắt Chiều tối 21-7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng đã tham dự phiên họp lần thứ 3 của Tổ biên tập thuộc tiểu ban. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ năm 2021 đến 2030 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội từ năm 2021 đến 2025. Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập cần nghiên cứu thật kỹ, nhất là những điểm mới, điểm đột phá, chứ không sao chép lại các văn kiện trước đây. Tất cả là nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 20938 Ngày: 22/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157241
00222
004704EA4F0-7191-4AD2-ACEE-13C30FD7C084
005201907241527
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20190724152929|bbinhtv|y20190722144022|zthanhhuyen
082|aĐC. 15
100 |aTTXVN
245 |aTổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ 3 / |cTTVN
300 |aTr. 2
520 |aChiều tối 21-7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng đã tham dự phiên họp lần thứ 3 của Tổ biên tập thuộc tiểu ban. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ năm 2021 đến 2030 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội từ năm 2021 đến 2025. Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập cần nghiên cứu thật kỹ, nhất là những điểm mới, điểm đột phá, chứ không sao chép lại các văn kiện trước đây. Tất cả là nhằm phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
773 |tQuân đội nhân dân|i20938|d22/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào