Bài trích
ĐC. 538
Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Nghề số 2 - Bộ Quốc phòng (16-7-1994/16-7-2019) :
DDC ĐC. 538
Tác giả CN NGUYỄN NGỌC LONG
Nhan đề Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Nghề số 2 - Bộ Quốc phòng (16-7-1994/16-7-2019) : Xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ / NGUYỄN NGỌC LONG
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt Là một trong những "Địa chỉ đỏ trong đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và người lao động" của Quân đội và cả nước, Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, Nhà trường đã có những bước phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã ĐTN, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn đối tượng, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Nhà trường đã đào tạo được trên 28.000 HS,SV, trong đó gần 60% là BĐXN. Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được qua 25 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, giáo viên, HS,SV Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng gắn thực hiện tốt nhiệm vụ ĐTN với công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, có môi trường sư phạm lành mạnh, xứng đáng là một trong những trường cao đẳng nghề trọng điểm có chất lượng cao của Quân đội và cả nước.
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1049 Ngày: 18/07/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00157242
00222
004BA96EAA3-6383-4B4B-A288-A9361ED525EE
005201910231548
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191023155147|bbinhtv|c20190724153030|dbinhtv|y20190722144635|zthanhhuyen
082 |aĐC. 538
100 |aNGUYỄN NGỌC LONG
245 |aKỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Trường Cao đẳng Nghề số 2 - Bộ Quốc phòng (16-7-1994/16-7-2019) : |bXây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ / |cNGUYỄN NGỌC LONG
300 |aTr. 1
520 |aLà một trong những "Địa chỉ đỏ trong đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và người lao động" của Quân đội và cả nước, Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, Nhà trường đã có những bước phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã ĐTN, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn đối tượng, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Nhà trường đã đào tạo được trên 28.000 HS,SV, trong đó gần 60% là BĐXN. Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được qua 25 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, giáo viên, HS,SV Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng gắn thực hiện tốt nhiệm vụ ĐTN với công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, có môi trường sư phạm lành mạnh, xứng đáng là một trong những trường cao đẳng nghề trọng điểm có chất lượng cao của Quân đội và cả nước.
773 |tQuân khu Hai|i1049|d18/07/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào