Sách
646.7 GI.108.D
Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường /
DDC 646.7
Tác giả CN Phương Dung
Nhan đề Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / Phương Dung
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 212tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Thanh niên
Từ khóa tự do Sinh viên
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201002818
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202003942-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158701
00211
00478705736-53BC-4EAA-89B3-4B4CE7394961
005201912261540
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20191226154439|zlethietmay
082 |a646.7|bGI.108.D
100 |aPhương Dung
245 |aGiáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / |cPhương Dung
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a212tr. ; |c21cm
653 |aKỹ năng sống
653 |aThanh niên
653 |aSinh viên
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201002818
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202003942-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201002818 Kho Đọc tầng 2 646.7 GI.108.D Sách tiếng Việt 1
2 202003942 Kho Mượn tầng 2 646.7 GI.108.D Sách tiếng Việt 2
3 202003943 Kho Mượn tầng 2 646.7 GI.108.D Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào