Sách
Danh sách ước nguyện của Gizelle - Cô chó khổng lồ của đời tôi /
Tác giả CN Watt, Laureen Fern
Nhan đề Danh sách ước nguyện của Gizelle - Cô chó khổng lồ của đời tôi / Laureen Fern Watt; Nguyễn Bảo Anh dịch
Thông tin xuất bản H : Kim Đồng, 2018
Mô tả vật lý 268tr. ; 21cm
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067761-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159470
00211
00491816F52-FCAF-4069-8D40-9A25AC8F6812
005202007291559
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|y20200729160148|zchulonghien
100 |aWatt, Laureen Fern
245 |aDanh sách ước nguyện của Gizelle - Cô chó khổng lồ của đời tôi / |cLaureen Fern Watt; Nguyễn Bảo Anh dịch
260 |aH : |bKim Đồng, |c2018
300 |a268tr. ; |c21cm
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067761-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067761 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067762 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067763 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào