Sách
365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh /
Tác giả CN Quốc Văn
Nhan đề 365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Quốc Văn tuyển chọn
Thông tin xuất bản H : Dân trí, 2018
Mô tả vật lý 119tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Lời dạy
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067788-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159480
00211
00470A0508C-6607-4E17-A82C-F577B50851F8
005202007291631
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c36000
039|y20200729163304|zchulonghien
100 |aQuốc Văn
245 |a365 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cQuốc Văn tuyển chọn
260 |aH : |bDân trí, |c2018
300 |a119tr. ; |c21cm
653 |aLời dạy
653 |aHồ Chí Minh
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067788-90
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067788 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067789 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067790 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào