Sách
Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con /
Tác giả CN MD, Robin Berman
Nhan đề Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con / Robin Berman MD; Thế Anh dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 295tr. ; 21cm
Tóm tắt Phương pháp giáo dục con phát triển toàn diện. Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con,...
Từ khóa tự do Cha
Từ khóa tự do Tình yêu
Từ khóa tự do Nuôi dạy con
Từ khóa tự do Mẹ
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(2): 103068569-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160122
00211
004C4F8DE26-1D3D-46C6-8425-5FA204D9AD1C
005202101190959
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|y20210119095931|zchulonghien
100 |aMD, Robin Berman
245 |aTình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con / |cRobin Berman MD; Thế Anh dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a295tr. ; |c21cm
520 |aPhương pháp giáo dục con phát triển toàn diện. Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con,...
653 |aCha
653 |aTình yêu
653 |aNuôi dạy con
653 |aMẹ
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(2): 103068569-70
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103068569 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103068570 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào