Địa chí
ĐC.97 TH.121.T
Thần tích-thần sắc làng Đại Định tổng Mộ Chu phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
BBK ĐC.97
Nhan đề Thần tích-thần sắc làng Đại Định tổng Mộ Chu phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
Thông tin xuất bản [kđ] : [knxb], 1938
Mô tả vật lý 15Tr. ; 30 cm.
Phụ chú Thần tích thần sắc thôn Hệ làngTang Đố xã Tang Đố phủ Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Thần tích
Từ khóa tự do Thành hoàng
Từ khóa tự do Vĩnh Tường
Từ khóa tự do Mộ Chu
Từ khóa tự do Đại Định
Địa chỉ VPLKho Địa Chí tầng 2(1): DCT.000928
000 00000nam a2200000 4500
00133854
00212
00435113
005201606280859
008111004s1938 |||||| sd
0091 0
039|a20160628085914|bhuonggiang|y20141125172215|zhaonh
084|aĐC.97|bTH.121.T
245|aThần tích-thần sắc làng Đại Định tổng Mộ Chu phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên
260|a[kđ] : |b[knxb], |c1938
300|a15Tr. ; |c30 cm.
500|aThần tích thần sắc thôn Hệ làngTang Đố xã Tang Đố phủ Vĩnh Tường
653|aThần tích
653|aThành hoàng
653|aVĩnh Tường
653|aMộ Chu
653|aĐại Định
852|aVPL|bKho Địa Chí tầng 2|j(1): DCT.000928
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/diachi/thantichthansac/dct.000928/928 - 0001.jpg
890|a1|b0|c1|d0
920|aĐCS2147|cĐCS2147
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DCT.000928 Kho Địa Chí tầng 2 Sách địa chí 1
  1 of 1