Sách
155.6 T.515.H
Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn /
DDC 155.6
Tác giả CN Jay, Meg
Nhan đề Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn / Meg Jay ; Ngọc Bích dịch
Nhan đề khác The defining decade
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4, có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2023
Mô tả vật lý 266tr. ; 21cm
Tóm tắt Định hướng các bạn trẻ lứa tuổi 20 công việc là nền móng cho sự nghiệp; lựa chọn mối quan hệ tình cảm, khám phá thú vị về sống thử, định hướng lựa chọn gia đình cho mình; hiểu được bộ não đang nhào nặn bạn thành con người trường thành như thế nào cũng như khi cơ thể trong giai đoạn tràn trề nhựa sống, đây là quãng thời gian tốt nhất để rèn luyện trí não, thay đổi cách suy nghĩ và hành động
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Tuổi 20
Từ khóa tự do Tuổi thanh niên
Từ khóa tự do Cuộc đời
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004645
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007003-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163788
00211
004CA939E66-65BE-4C0C-864A-668B74EFA6B8
005202308230950
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230823095207|blethietmay|y20230821105136|zlethietmay
082|a155.6|bT.515.H
100 |aJay, Meg
245 |aTuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn / |cMeg Jay ; Ngọc Bích dịch
246 |aThe defining decade
250 |aTái bản lần thứ 4, có chỉnh sửa
260 |aH. : |bVăn học, |c2023
300 |a266tr. ; |c21cm
520 |aĐịnh hướng các bạn trẻ lứa tuổi 20 công việc là nền móng cho sự nghiệp; lựa chọn mối quan hệ tình cảm, khám phá thú vị về sống thử, định hướng lựa chọn gia đình cho mình; hiểu được bộ não đang nhào nặn bạn thành con người trường thành như thế nào cũng như khi cơ thể trong giai đoạn tràn trề nhựa sống, đây là quãng thời gian tốt nhất để rèn luyện trí não, thay đổi cách suy nghĩ và hành động
653 |aTâm lí học
653 |aTuổi 20
653 |aTuổi thanh niên
653 |aCuộc đời
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004645
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007003-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004645 Kho Đọc tầng 2 155.6 T.515.H Sách tiếng Việt 1
2 202007003 Kho Mượn tầng 2 155.6 T.515.H Sách tiếng Việt 2
3 202007004 Kho Mượn tầng 2 155.6 T.515.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào