Ngày đăng: 24/07/2023 10:26
Lượt xem: 1773
Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc tham dự hội thảo bản quyền trong chuyển đổi số ngành Thư Viện

Description: 40bc67ea776ba735fe7a

Ngày 12/7/2023 Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc cùng với 63 thư viện tỉnh thành trên cả nước, các thư viện trường đại học, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quân đội… tham dự Hội thảo “Bản quyền trong chuyển đổi số ngành Thư viện” do Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hội trường khách sạn Kim Liên - Thành phố Hà Nội.

Hội thảo nêu rõ trong khi ngành thư viện cả nước đang đẩy mạnh triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thì vấn đề bản quyền hơn bao giờ hết đang là một nút thắt mà ngành thư viện nước ta cần phải giải quyết để đảm bảo vừa tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của tác giả (bên nắm giữ bản quyền) và vừa thực hiện chức năng, vai trò của Thư viện trong việc truyền tải kiến thức, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, tri thức một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Ngày 16/6/2022, Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, trong đó có nhiều quy định mới tạo điều kiện cho các thư viện phát triển nguồn tài nguyên thông tin thư viện, tăng cường khả năng cho công chúng tiếp cận với nguồn tài liệu đa dạng, phong phú được lưu trữ tại các thư viện, đồng thời đảm bảo quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

 

Description: https://f25-zpc.zdn.vn/1179054964838728058/3960ed5f3302e05cb913.jpg

Nội dung Hội thảo là vấn đề đang được các thư viện hết sức quan tâm. Sau phần báo cáo đề dẫn của Vụ Thư viện là phần thảo luận trao đổi của các thư viện như: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quân đội, Thư viện trường đại học Luật, Thư viện Học viện Hành chính quốc gia, thư viện tỉnh Bình Định, Thư viện KHTH Đà Nẵng… về giải pháp tăng cường thực thi bản quyền tác giả trong bối cảnh chuyển đổi số thư viện, nhận diện các hành vi vi phạm bản quyền tác giả trong hoạt động thư viện, giải pháp khắc phục, thực thi quyền tác giả tại thư viện Quân đội, bản quyền trong hoạt động chuyển đổi số ngành thư viện, thực trạng hoạt động số hoá và vấn đề quyền tác giả trong phục vụ tài liệu số hoá…

Hội thảo đánh giá thực tiễn hoạt động chuyển đổi số của các thư viện hiện nay, những cơ hội có được từ việc sửa đổi, bổ sung các quy định ngoại lệ về quyền tác giả trong thư viện đến những thách thức đặt ra trong tổ chức thực hiện, đồng thời tìm ra những giải pháp khắc phục các rào cản trong việc thực thi các quy định của pháp luật về quyền tác giả trong chuyển đổi số thư viện.

 

                                                                          Bùi Thị Liên