Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc: Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc
Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc được đầu tư trang bị ngày càng hiện đại. Số lượng đầu sách không ngừng tăng lên. Khi tách tỉnh Thư viện chỉ có 30.000 đầu sách, đến nay đã tăng lên 120.000 đầu sách, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  1  2 of 2