Ngày đăng: 04/04/2019 16:13
Lượt xem: 1171
Dịch vụ số hóa tài liệu

Hiện nay thư viện tỉnh Vĩnh phúc đã số hóa được gần 1000 cuốn sách thuộc tài liệu quí hiếm như hương ước, thần tích thần sắc, tài liệu tiếng pháp, và một số sách hay về vĩnh phúc. Độc giả có thể xem thông qua trang web khi đăng kí là bạn đọc số.