Ngày đăng: 25/08/2023 15:23
Lượt xem: 2853
Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\a25032afae417c1f2550.jpg

Sáng ngày 22/8/2023, tại hội trường khách sạn Kim Thành - thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Cao Thị Thu Hà - Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Riêng khối các đơn vị sự nghiệp có 130 người tham gia lớp bồi dưỡng trong đó Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc cử 12 người tham gia.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\e1e4615bfdb52feb76a4.jpg

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 1 ngày với 4 chuyên đề: Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng. Công tác kỷ luật chính quyền và kỷ luật Đảng. Các thủ tục hành chính theo Quyết định số 507/QĐ-BNV ngày 13/7/2023 của Bộ Nội vụ. Vị trí việc làm đối với CCVC theo Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 và Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/5/2023, do giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt. Lớp bồi dưỡng đã mang đến cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá Thể thao Du lịch những kiến thức bổ ích, thiết thực tạo thuận lợi cho công việc và giải đáp được những vướng mắc trong việc đánh giá cán bộ và các thủ tục hành chính thường gặp.

                                                                             Bùi Thị Liên