Ngày đăng: 18/05/2023 08:55
Lượt xem: 639
Giàu có từ nội tâm: Bí quyết sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn

Giàu có từ nội tâm: Bí quyết sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn/ Kim Dung.- H.: Lao Động- Xã hội; Công ty Sách Alpha, 2020.- 263 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201004183

Kho mượn:  202006265 – 6

Đưa ra những bí quyết giúp mang lại cho bạn một cuộc sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn. Là kim chỉ nam cho một cuộc sống giàu có, đủ đầy từ trong tâm, mọi sự giàu có không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong tâm hồn của bạn: bình an từ nội tâm, tình yêu thương lan toả, rèn luyện để có được lòng từ bi, hạnh phúc từ trong tâm, ánh sáng trí tuệ, tài năng đặc biệt, sức mạnh nội tâm...

ST:  Trần Phương