Ngày đăng: 18/05/2023 09:44
Lượt xem: 693
Nghệ thuật sân khấu với đề tài biển đảo quê hương

Nghệ thuật sân khấu với đề tài biển đảo quê hương/ Ngô Hồng Khanh, Khải Hoàn, Thanh Hương….- H.: Sân Khấu, 2019.- 428 tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201003236

Kho mượn:  202004613 – 4

Tập hợp một số kịch bản sân khấu tiêu biểu trong số các kịch bản sân khấu với đề tài biển đảo quê hương, thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ xây dựng hình ảnh của người lính đảo xa xôi, các tác phẩm còn xây dựng nên những bức tranh sống động về cuộc sống của những ngư dân nơi hải đảo, của các chiến sĩ đang ngày đêm vất vả để gìn giữ và bảo vệ cho biển đảo quê hương.

ST:  Trần Phương