Ngày đăng: 18/05/2023 09:48
Lượt xem: 477
Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt nam

Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt nam/ Nguyễn Quốc Thái.- H.: Hồng Đức, 2018.- 271tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201003071

Kho mượn:  202004370  – 1

Giới thiệu các nghi lễ truyền thống của người Việt , giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc thờ cúng tại nhà, hiểu hơn về tín ngưỡng lên chùa lễ Phật, lễ Thánh Thần ở các đình ,đền, miếu, phủ…góp phần bảo vệ và lưu giữ nét văn hóa truyền thống về nghi thức thờ cúng của người Việt.

ST:  Trần Phương