Ngày đăng: 18/05/2023 09:55
Lượt xem: 603
Tôi đã làm giàu như thế: Kinh nghiệm của một tỷ phú

Tôi đã làm giàu như thế: Kinh nghiệm của một tỷ phú/ Donald J. Trump, Meredith Mclver; Nguyễn Huỳnh Điệp dịch.- Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb. Trẻ, 2019.- 277 tr.; 20cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201002979

Kho mượn:  202004195 – 6

Những lời khuyên, bí quyết, kinh nghiệm làm giàu chắt lọc từ 30 năm làm việc của tỷ phú người Mỹ Donald J.Trump. Chia sẻ những bài học về bất động sản, về thành công của chương trình The Apprentice (Thực tập sinh), về vai trò ông chủ của Trum Organization với gần 30.000 nhân viên, về vai trò quan trọng nhất của ông – người cha đã thành công trong việc dạy con cái hiểu giá trị của đồng tiền và lao động cật lực.

ST:  Trần Phương