Ngày đăng: 18/05/2023 09:57
Lượt xem: 743
Expressions for English speaking: 1 ngày 5 cụm 6 từ, 100+ chủ đề về đời sống

Expressions for English speaking: 1 ngày 5 cụm 6 từ, 100+ chủ đề về đời sống/ Sinwwon Lee; Tô Hà Thanh Phương dịch.- H.: Dân Trí, 2022.- 278tr.; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho đọc:  201004126

Kho mượn:  202006151– 2

Gồm 135 câu chuyện, 675 cách diễn đạt theo các chủ đề, từ vựng và ngữ pháp , cung cấp nghĩa của từ, cụm từ cần ghi nhớ kèm theo ví dụ tham khảo trong mỗi bài đọc, học cách diễn đạt đơn giản bằng tiếng anh thông qua các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống,  giúp tự học giao tiếp, mở rộng được vốn từ để đạt hiệu quả cao trong tiếng Anh.

ST:  Trần Phương