Ngày đăng: 25/05/2022 10:03
Lượt xem: 199
Hồ Chí Minh nhật ký trong tù

Hồ Chí Minh nhật ký trong tù/ Nhiều người dịch .- H.: Kim Đồng, 2020 .- 278tr.; 19cm

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu nhi: 102 029 772

Là cuốn nhật ký bằng thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép (29.8.1942 - 10.9.1943). Giới thiệu tới bạn đọc trọn vẹn cả bản chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ của các bài thơ trong Nhật ký trong tù.