Ngày đăng: 11/05/2023 10:20
Lượt xem: 481
Bác Hồ với bộ đội, bộ đội với Bác Hồ

 

Bác Hồ với bộ đội, bộ đội với Bác Hồ:Tủ sách phòng Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 2002.- 266tr. ; 19cm.

Ký hiệu sách: Kho Đọc PD.015013-4

  Kho Mượn PM.013318-20

 

          Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những câu chuyện xúc động được ghi theo lời kể của những chiến sĩ được trực tiếp gặp Bác Hồ. Những câu chuyện trong cuốn sách như: Theo Bác đi chiến dịch; Bác thăm chiến sĩ đảo Vạn Hoa; Bác Hồ với bộ đội Phòng không; Ân tình của Bác Hồ… thể hiện sự gần gũi giữa lãnh tụ tối cao của dân tộc với chiến sĩ – những người trực tiếp cầm súng chiến đấu giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đối với Bác Hồ.

st: hải hà