Ngày đăng: 27/08/2020 14:41
Lượt xem: 695
35 Năm Chiến Đấu Kiên Cường Và Thắng Lợi Vẻ Vang

 

35 năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang/ Phạm Văn Đồng.-H.: Sự Thật, 1980.- 30tr.;19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Đọc: PD.012109

Nội dung cuốn sách là toàn bộ bài diễn văn của đồng chí Phạm Văn Đồng- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9.

Trong bài diễn văn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu bật tầm quan trọng to lớn và sâu xa của Cách mạng tháng tám, khái quát sự trưởng thành nhanh chóng và vững chắc về mọi mặt của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, khẳng định những thành tựu rực rỡ mà nhân dân ta đạt được, nêu rõ tình hình và những nhiệm vụ cấp bách của toàn đảng, toàn dân ta trong giai đoạn trước mắt và kêu gọi mọi người hãy vươn lên xứng đáng với quá khứ, góp phần đắc lực nhất vào những công việc to lớn của đất nước.